E-İMZA NEDİR ?

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre E-imza;

 

"Başka bir elektronik veriye eklenen veya başka bir elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder."

E-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.

 

- E-imza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler.

 

- E-imza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

 

- E-imza gerçek kişiler adına oluşturulur. Kurum adına e-imza oluşturulamaz.