5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre E-imza;

"Başka bir elektronik veriye eklenen veya başka bir elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder."

 

- E-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.

- E-imza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler.

- E-imza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

- E-imza gerçek kişiler adına oluşturulur. Kurum adına e-imza oluşturulamaz.

 

E-imzanın Getirdikleri;

- Kimlik Doğrulama

- Bütünlük

 

E-İMZANIN KULLANIM ALANLARI

 

- İnkar Edilmezlik

-Ticari sicil kayıt işlemlerinde (MERSİS),

- Kurumlar arası e-posta ve e-belge iletişiminde,

- Kayıtlı Elektronik Posta İşlemlerinde, (KEP)

- Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ücretsiz şartname indirmede,

- E-Devlet uygulamalarında,

- Yönetici ve çalışanların yasal ya da ticari öneme haiz e-posta ve e-belge gönderimlerinde,

- Sözleşmelerde ve tekliflerde,

- Elektronik arşivin yasal geçerli hale getirilmesinde,

- Bayi ağı sipariş, mutabakat ve elektronik çek, senet süreçlerinde,

- Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında,

- Banka ve ödeme talimatlarında,

- Personel elektronik bordro gönderimlerinde,

- Performans, izin, fazla mesai ve masraf gibi talep ve onay formlarında,

- Toplu imzalama ihtiyaçlarında.

 

Bunların dışında daha birçok projede e-imzanızı güvenle kullanabilirsiniz.