PARKKEP - İK

 

PARKKEP - İK, ücret bordrolarının şirket çalışanlarına KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile yasal geçerli halde elektronik ortamda toplu olarak iletilmesini sağlayan yazılımdır.

PARKKEP - İK uygulaması, Windows tabanlı bilgisayarlarda çalışabilen, çalışanları farklı lokasyonlarda bulunan firmalarda, bordroların şirket çalışanlarına KEP aracılığıyla teslim edilmesini sağlayan bir masaüstü uygulamasıdır.

 

•  Bordrolar PDF veya Excel formatında sisteme yüklenir ve her çalışan için ayrı ayrı imzalanarak KEP gönderisi içeriğinde PDF formatında alıcılara iletilir.

  •  Böylelikle bordroların KEP içeriğinde yasal geçerli olarak çalışanlara teslimi gerçekleştirilebilmektedir.

  •  Çalışanların alıcı KEP hesabına sahip olmaları, KEP e-Bordro iletilerini alabilmeleri için yeterli olmaktadır.

  •  Sistem gereksinimi olarak en az Java ve Windows7 yüklü bir bilgisayara ihtiyaç duyar.

PARKKEP - İK Avantajları

  •  Bordro hazırlama işlemlerini elektronik ortama taşıyarak İK ve Muhasebe personeline hız ve zaman kazandırır,

  •  Çalışanlarla kuruluşlar arasındaki kanuni ve hukuki temellerin korunmasına yardımcı olur,

  •  Çalışanlara teslim edilmesi gereken bordro ve ücret-hesap pusulaları yasal geçerli olarak teslim edilir,

  •  Kontrol kolaylığı ve etkili zaman yönetimi sağlar.

  •  Arşivleme problemlerini ortadan kaldırır.

  •  Kargo ve kurye masraflarını ortadan kaldırır.

  •  Bordro gönderim ve kağıt maliyetleri %90’a kadar azalır,

 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile;

 

  •  Sözleşme evrakının paylaşımı,

  •  Ticari taraflar arasında yapılan yazışmalar,

  •  Şirket içinde yapılan yazışmalar,

  •  Kamu kurumları ve belediyeler arasında EYP yazışmaları,

  •  Kamu kurumları ile yapılan tebligatlar,

  •  İhale, teklif, ekstre, bordro, ihtar, izin, bildirim,

  •  Fatura ve e-Fatura itirazı ve benzeri gönderileri,

elektronik ortamda delillerle kayıt altına alarak gerçekleştirebilirsiniz.